Giới Thiệu 

Đầu tư xây dựng nhà máy lắp đặt ôtô với dây chuyền thiết bị hiện đại với quy mô:
- Diện tích: 6 ha
- Công suất: 13.000 xe/năm...