TỔNG QUAN 

Căn hộ cao cấp Him Lam

       Tổng diện tích: 10.451,5 m2
 Tổng diện tích sàn: 62.431,4 m2
 Mật độ xây dựng: 33,3%
 Hệ số sử dụng đất: 6 lần
 Quy mô: 18 tầng (1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và 17 lầu)
 Số căn hộ: 313 căn (24 căn/tầng)
 Dân số: 1.686 người
 Diện tích căn hộ: 94.92m2 – 544.16m2