Chứng nhận cho những nỗ lực bền bỉ

11.10.2011

Ngày 15/01/2011,Công ty Cổ Phần Đức Khải chính thức được vinh danh thuộc Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2010. Buổi lễ trang trọng được tổ chức tại hội trường của Dinh Thống Nhất – TP.HCM

- Giáo sư Stephen Walt đến từ Đại học Harvard và ngài Alex Malley – CEO Hiệp hội CPA – Australia cũng có mặt và chia sẻ những kinh nghiệm quý báo của vai trò lãnh đạo doanh nghiệp trong tình hình kinh tế có nhiều bất ổn trên thế giới như hiện nay.

- Năm 2011 đã đến với nhiều thách thức nhưng là cơ hội cho những doanh nghiệp có đủ bản lĩnh để tiếp tục khẳng định vị thế.

     

- Công ty Cổ Phần Đức Khải luôn có những bước đi đột phá và tạo cơ hội cho chính mình trong những thời điểm khó khăn nhất để tỏa sáng và phát triển.